1. Láska v spoločenstve  

  • Spoločenstvo Piar je mojím domovom, preto chcem  milovať svojich bratov a sestry spoločenstva.
  • Zaväzujem sa chrániť svoje spoločenstvo, jeho dobrú povesť, povesť jeho členov.
  • Chcem byť lojálny voči lídrom spoločenstva (Líder Team, vedúci malého spoločenstva).

 2. Modlitba a osobný rast

  • Budem budovať vzťah s Bohom na osobnej úrovni aj na úrovni spoločenstva s duchovným vedením.
  • Zaväzujem sa modliť a postiť za spoločenstvo a hľadať spôsob jeho napredovania.
  • Cestu duchovného rastu budem hľadať v malých spoločenstvách (skupinkách) a na vyučovaní, ktoré organizuje Spoločenstvo Piar.

3. Služba

  • Zaväzujem sa napĺňať víziu Spoločenstva Piar pomocou svojich darov a talentov pri spoločných akciách. 
  • Rozhodujem sa venovať strateným ľuďom, ktorí nemajú osobný vzťah       s Bohom pri evanjelizačných akciách spoločenstva.
  • Budem formovať členov spoločenstva a duchovne sprevádzať mladších členov.

4. Štedrosť a dávanie

  • Zaväzujem sa dávať spoločenstvu desatinu zo svojich príjmov.