Ubytovanie pre členov Spoločenstva Piar v Prievidzi – nečlenom ubytovanie neposkytujeme.

Členovia Spoločenstva Piar v Prievidzi:

 • v prípade, že si prinesú spacáky – 0 €
 • v prípade, že chcú využiť paplóny v PiarHome – 3 €/noc/osoba

Priatelia, ktorí sú súčasťou Spoločenstva Piar v inom meste:

a) počas nevykurovacieho obdobia:

 • v prípade, že si prinesú spacáky – 3 €
 • v prípade, že chcú využiť paplóny v PiarHome – 5 €/noc/osoba

b) počas vykurovacieho obdobia:

 • v prípade, že si prinesú spacáky – 5 €
 • v prípade, že chcú využiť paplóny v PiarHome – 7 €/noc/osoba

Pravidlá využívania PiarHome:

 • Kľúče vždy preberá zaregistrovaná osoba a taktiež ich vracia priamo správcovi PiarHome. Nie je dovolené bez súhlasu kľúče odovzdávať ďalej.
 • Všetok nábytok je potrebné vrátiť do pôvodného stavu (ako je vyobrazený na fotografiách).
 • PiarHome je potrebné registrovať aspoň 24 hodín pred začiatok akcie, inak je potrebné rezerváciu vykonať telefonicky (predovšetkým z dôvodu kúrenia).
 • Uskladňovanie potravín v chladničke sa riadi predpisom na chladničke.
 • Prosíme neuskladňovať bicykle v priestoroch PiarHome, ani na vstupnom schodišti.
 • Všetky závady a nedostatky je potrebné napísať do knihy prianí.
 • PiarHome je náš domov a miestom pre vytváranie rodiny v spoločenstve Piar. Je to priestor pre stretávanie sa členov spoločenstva Piar.
 • Srdcom tohto nášho domu je kaplnka – posvätné miesto určené výlučne na slávenie svätej omše a modlitbu.
 • Čas strávený v PiarHome je potrebné zaregistrovať v kalendári. Je časovo obmedzený do 23.00 h okrem viacdenných akcií, ktoré je potrebné nahlásiť 7 dní vopred.
 • Po sebe je potrebné upratať, zhasnúť svetlá, skontrolovať vodu, zavrieť okná a riadne zamknúť. V prípade viacdenných akcií sa operie posteľné prádlo. Za nesplnenie tejto podmienky platí zodpovedný za společenstvo / akciu poplatok 5 €.
 • Pri upratovaní PiarHome sa spoločenstvá striedajú podľa rozpisu, ktorý je doručený vopred. Upratovanie zahŕňa vysávanie, umývanie podlahy, kuchyne a WC a odnos smetí do kontajnerov u piaristov, pretože máme radi prírodu a odpad budeme separovať. Ak poverená osoba nezabezpečí upratovanie, je potrebné zaplatiť pokutu 50 €.
 • Náš dom funguje len vďaka dobrovoľným príspevkom, preto každé spoločenstvo je povinné prispievať. V prípade poškodenia majetku alebo inventára je potrebné škodu nahradiť.
 • Prespávanie je spoplatnené podľa cenníka.
 • V našom dome žijeme zdravo, preto sa tu nefajčí a nepije alkohol.